پنج‌شنبه, 5 خرداد 1401
 
نمايندگان استان خراسان شمالی

  كد نماينده:  521380
  نام و نام خانوادگی:  عاطفه نصیری فر
  شماره تماس:  32224210-05832238405
  نشانی:  بجنورد،خيابان امام خميني غربي، خيابان ميرزا رضاي كرماني، كوچه نودهي، پلاك26، كد پستي 9414917768
  شهر:  بجنورد

6.0.8.0
V6.0.8.0