پنج‌شنبه, 5 خرداد 1401
 
نمايندگان استان خراسان شمالی

  كد نماينده:  522320
  نام و نام خانوادگی:  سيده زكيه رضازاده سكه
  شماره تماس:  05836248583
  نشانی:  شيروان، خيابان سلمان فارسي،بين سلمان فارسي 1و 3،پلاك 41 ،كد پستي9461756456
  شهر:  شيروان

6.0.8.0
V6.0.8.0