پنج‌شنبه, 5 خرداد 1401
 
نمايندگان استان خراسان شمالی

  كد نماينده:  522970
  نام و نام خانوادگی:  سعید کاظمی
  شماره تماس:  05837231467
  نشانی:  اسفراين، خيابان امام خميني ، كدپستي ۹۶۶۱۹۳۵۴۷۳ پلاك ۱
  شهر:  اسفراين

6.0.8.0
V6.0.8.0