پنج‌شنبه, 5 خرداد 1401
 
نمايندگان استان خراسان شمالی

  كد نماينده:  503469
  نام و نام خانوادگی:  امید زارع
  شماره تماس:  05836222814
  نشانی:  شيروان، خيابان کمربندي قديم، خيابان سلمان فارسي21، پلاک379، کدپستي9461737454
  شهر:  بجنورد

6.0.8.0
V6.0.8.0