پنج‌شنبه, 5 خرداد 1401
 
نمايندگان استان خراسان شمالی

  كد نماينده:  523010
  نام و نام خانوادگی:  علی عطائی
  شماره تماس:  05832921015
  نشانی:  آشخانه،بلوار پاسداران، تقاطه هاشمي نژاد، پلاك 76،كد پستي 9451733513
  شهر:  بجنورد

6.0.8.0
V6.0.8.0