پنج‌شنبه, 5 خرداد 1401
 
نمايندگان استان خراسان شمالی

  كد نماينده:  503567
  نام و نام خانوادگی:  علی وفائی نجار
  شماره تماس:  05832262433
  نشانی:  بجنورد، خيابان دهخدا، نبش دهخدا2، پلاک1، کدپستي9415675853
  شهر:  بجنورد

6.0.8.0
V6.0.8.0