پنج‌شنبه, 5 خرداد 1401
 
نمايندگان استان خراسان شمالی

  كد نماينده:  503635
  نام و نام خانوادگی:  ندا آرسته
  شماره تماس:  05832226256
  نشانی:  بجنورد، خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي شرقي، پلاک25، کدپستي9415794151
  شهر:  بجنورد

6.0.8.0
V6.0.8.0