پنج‌شنبه, 5 خرداد 1401
 
نمايندگان استان قزوين

  كد نماينده:   570160
  نام و نام خانوادگی:  سارا السادات معصوم زاده
  شماره تماس:  02833662228
  نشانی:  قزوين،بلوار سعادت ، نبش كوچه بنفشه ، ساختمان سعادت،طبقه اول، واحد 5
  شهر:  قزوين

6.0.8.0
V6.0.8.0