پنج‌شنبه, 5 خرداد 1401
 
نمايندگان استان قزوين

  كد نماينده:   570330
  نام و نام خانوادگی:  مرضیه جانباز لیلی
  شماره تماس:  02822245846
  نشانی:  قزوين،شهر صنعتي البرز ، بلوار سهروردي ، سه راه مدرسه ، كد پستي 3431859761
  شهر:  قزوين

6.0.8.0
V6.0.8.0