پنج‌شنبه, 5 خرداد 1401
 
نمايندگان استان قزوين

  كد نماينده:   570390
  نام و نام خانوادگی:  سمیه خداپسند
  شماره تماس:  2833322953
  نشانی:  خیابان عارف، پلاک 8 کد پستی 3413817917
  شهر:  قزوين

6.0.8.0
V6.0.8.0