پنج‌شنبه, 5 خرداد 1401
 
نمايندگان استان قزوين

  كد نماينده:   503700
  نام و نام خانوادگی:  عارفه میرزاعلی محمدی
  شماره تماس:  02833221303
  نشانی:  قزوين، خيابان فردوسي جنوبي، کوچه شهيد ميرمعزي، پلاک41، طبقه2، واحد3، کدپستي3413678111
  شهر:  قزوين

6.0.8.0
V6.0.8.0