پنج‌شنبه, 5 خرداد 1401
 
نمايندگان استان قزوين

  كد نماينده:   503729
  نام و نام خانوادگی:  ابوالفضل مرتضایی
  شماره تماس:  02832240392
  نشانی:  قزوين ، خيابان سهروردي، نبش کوچه3، کدپستي3431851994
  شهر:  قزوين

6.0.8.0
V6.0.8.0