يکشنبه, 12 تير 1401
 
نمايندگان استان هرمزگان

   كد نماينده:  503882
   نام و نام خانوادگي:  شایق دهقانی
   شماره تماس:  07633334771
   نشاني:  بندرعباس روبروی بیمارستان شهیدمحمدی نرسیده به شهرداری منطقه 2
   شهر:  بندرعباس

6.0.8.0
V6.0.8.0