پنج‌شنبه, 5 خرداد 1401
 
بيمارستان های تهران

   نام مركز درماني:  ایرانشهر(صدور معرفینامه آنلاین)
   منطقه:  منطقه 1
  شماره تماس:  77608061
    نشاني:  تهران ـ خيابان شريعتي ـ نرسيده به سه راه طالقانـي

6.0.8.0
V6.0.8.0