پنج‌شنبه, 5 خرداد 1401
 
بيمارستان های تهران

   نام مركز درماني:  آسیا
   منطقه:  منطقه 7
  شماره تماس:  88731978
    نشاني:  خيابان شهيد بهشتي –خيابان شهيد احمد قصير- مقابل دانشكده علامه طباطبائي 9/

6.0.8.0
V6.0.8.0