پنج‌شنبه, 5 خرداد 1401
 
بيمارستان های تهران

   نام مركز درماني:  بیمارستان صدیقه الزهرا(س)
   منطقه:  منطقه 20
  شماره تماس:  33754826
    نشاني:  شهر ری - دولت آباد - بلوار قدس

6.0.8.0
V6.0.8.0