پنج‌شنبه, 5 خرداد 1401
 
بيمارستان های تهران

   نام مركز درماني:  آتیه(بستری و سرپائی)-صدور معرفی نامه آنلاین
   منطقه:  منطقه 2
  شماره تماس:  88086081
    نشاني:  شهرک غرب – بلوار فرحزاد – تقاطع پونک باختری

6.0.8.0
V6.0.8.0