پنج‌شنبه, 5 خرداد 1401
 
بيمارستان های تهران

   نام مركز درماني:  بیمارستان خیریه مفرح
   منطقه:  منطقه 5
  شماره تماس:  91320002 - 021
    نشاني:  تهران - انتهاي اتوبان تندگويان - ميدان بهمن - ته خط نازي آباد - ميدان بهمنيار - خيابان بهمنيار

6.0.8.0
V6.0.8.0