پنج‌شنبه, 5 خرداد 1401
 
بيمارستان های تهران

   نام مركز درماني:  الغدیر
   منطقه:  منطقه 8
  شماره تماس:  12-77898011
    نشاني:  ميدان رسالت- خيابان هنگام- ميدان الغدير

6.0.8.0
V6.0.8.0