دوشنبه, 29 شهريور 1400
 
ليست شعب و مجتمع بيمه‌اي

  نام شعبه:   عسلویه
   كد شهر:  077
   شماره تماس:  37263646-37266859-37263692
   شماره فكس:  37266858
   نشاني:  استان بوشهر، عسلویه، ابتدای بلوار امام خمینی، روبروی بیمارستان تامین اجتماعی
    
    
      بيمه_پارسيان_عسلويه.jpg
    
  نام مدير شعبه:  وحید سالکی

6.0.5.0
V6.0.5.0