جمعه, 8 مهر 1401
بیمه پارسیان همچنان در سطح اول توانگری مالی صنعت بیمه قرار دارد
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ 
 | 
تعداد بازدید : ۶۵۳
بیمه پارسیان برند محبوب مصرف كنندگان شد
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ 
 | 
تعداد بازدید : ۶۱۶
حجم بازدید از غرفه بیمه پارسیان جالب توجه بوده است
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۰۳۸
وعده مدیرعامل بیمه پارسیان به سهامداران عملی شد
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ 
 | 
تعداد بازدید : ۷۳۵
fullpage scroll

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0