سه‌شنبه, 11 بهمن 1401
  عنوان پيشنهاد:  
  راهكار پيشنهادي:  
  وضعيت موجود:  
  مزاياي پيشنهاد:  
  نام و نام خانوادگي :  
  پست سازماني:  
  تحصيلات:  
  اداره/مديريت:  
  پست الكترونيكي:  
  شماره تماس:  
  تاریخ ثبت:  1401/11/11
  ارسال
6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0