پنج‌شنبه, 5 خرداد 1401
منو

  فرم خسارت

   راهنمای دریافت خسارت بیمه مسئولیت

   بیمه گذار موظف است به محض اطلاع از هرگونه ادعا علیه خود ، جهت دريافت خسارت بيمه مسئوليت بلافاصله و حداکثر ظرف مدت 5روز بصورت کتبی  بيمه گذار را مطلع نموده تا بيمه گر اقدام به تشكيل پرونده خسارت نمايد .سپس باتوجه به رشته بيمه اي مدارك و اسناد مشروحه ذيل را جهت تعيين ميزان خسارت به بيمه گر ارائه نمايد.
    بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان ، پیراپزشکان ، مسئول فنی بیمارستانها

   -ارائه مدارک بالینی و شناسنایی بیمار

   -نظریه سازمان نظام پزشکی و یا نظریه سازمان پزشکی قانونی

    بیمه مسئولیت در برابر کارکنان

   -مدارک شناسایی و اشتغال به کار مصدوم

   -در صورت فوت :نظریه کارشناس وزارت کار و امور اجتماعی، گواهی فوت ،جواز دفن ، گواهی انحصار

   وراثت و گزارش مقامات انتظامی

   -در صورت نقص عضو و جرح: مدارک بالینی مصدوم

    بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

   -ادعای خسارت برعلیه بیمه گذار توسط زیاندیده

   -در صورت طرح دعوی از سوی زیاندیده در مراجع قضایی :ارائه مدارک مربوطه

    بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا

   -مدارک خرید کالا توسط مصرف کننده و یا زیاندیده

   -ارائه مدارك مربوط به اثبات مسئوليت بيمه گذار

   بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی

   -ارائه گزارش نیروی انتظامی

   -تهیه گزارش کارشناس خسارت واحد اجرایی

   -ارائه نسخه بارنامه مخصوص گیرنده کالا و راننده

   -گواهینامه راننده

   -تعدادی عکس از محموله خسارت دیده ترجیحا در محل وقوع حادثه

   -فاکتور محموله و صورت حساب راننده

   -در صورت وجود مقصر حادثه عدم رضایت علیه نامبرده

   >>> فرآيند دريافت خسارت بيمه مسئوليت


   6.0.8.0
   گروه دورانV6.0.8.0