پنج‌شنبه, 5 خرداد 1401

  فرم خسارت
  تاريخ ايجاد : 1392/07/08 خلاصه

   راهنمای دریافت خسارت بیمه آتش سوزی

   اقدامات اوليه در زمان وقوع حادثه

   1-1-  انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از توسعه خسارت در زمان وقوع حادثه  یا بعد از وقوع آن (حتي المقدور با هماهنگي شركت بيمه پارسيان).

   1-2- عدم تغییر در اموال بیمه شده بدون اجازه شركت بيمه پارسيان و يا هرگونه جابجايي اموال آسيب ديده و يا سالم تا ارزيابي خسارت و تشخيص علت وقوع حادثه براي كارشناسان دچار اشكال نشود. بديهي است هرگونه جايجايي اموال سالم جهت نجات و يا كاهش خسارت با رعايت منافع عمومي كه مورد تاييد كارشناسان شركت باشد ، بلامانع خواهد بود .

   1-3- عدم سازش با مقصرين حادثه و عدم اعلام رضايت به آنها بدون اطلاع و تاييد شركت بيمه پارسيان .

   اقدامات لازم بعد از وقوع حادثه

   2-1- مطلع نمودن واحد صدوربيمه نامه مربوطه و يا يكي از شعب، مجتمع هاي شركت بيمه پارسيان از وقوع خسارت بلافاصله پس از اطلاع  از حادثه،حداكثر ظرف  مدت 5 روز به صورت حضوري، تلفني و يا فكس و ... .

   2-2- اعلام شماره بيمه نامه، نام و نام خانوادگي و شماره تماس خود به واحد مربوطه جهت هماهنگي بازديد و كارشناسي از محل

   2-3- اعلام مواضع آسيب ديده اموال منقول و غيرمنقول (اعم از ساختمان، تاسيسات، اثاثيه و موجودي) به تفكيك به  واحد مربوطه و همچنين مبلغ تقريبي خسارت و ارزش اموال بلافاصله قبل از حادثه . 

   اقدامات لازم بعد از بازديد

   3-1-  اخذ نامه از كارشناس بازديد كننده جهت ارائه به نيروي انتظامي و سازمان آتش نشاني و يا ساير سازمانهاي ذيربط

   3-2- اخذ گزارش مقامات انتظامي محل وقوع حادثه و ارسال به واحد رسيدگي كننده به پرونده  جهت تكميل پرونده در مراحل بعدي .

   3-3- اخذ گزارش سازمان آتش نشاني و ساير سازمانهاي ذيربط(معرفي شده توسط كارشناسان شركت بيمه پارسيان) از محل حادثه و ارسال به واحد رسيدگي كننده به پرونده  جهت تكميل پرونده در مراحل بعدي.

   4- لازم به ذكر است در صورت نياز به مدارك اضافي كارشناس رسيدگي كننده به پرونده به اطلاع شما مي رساند.

   5- ميزان تعهدات شركت بيمه پارسيان در بيمه نامه شما درج شده است.

   >> فرآيند دريافت خسارت بيمه آتش‌سوزي


   6.0.8.0
   گروه دورانV6.0.8.0