پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 7 اسفند 1399


    سامانه فراگير آموزش         يادگيري و آزمون الكترونيكي          پرتال آموزش          تماس با آموزش    
      سامانه فراگير آموزش           يادگيري و آزمون الكترونيكي           پرتال آموزش            تماس با آموزش      


.:.:جهت مشاهده نحوه كار با پرتال آموزشي، نحوه ورود و نحوه دسترسي به بخش راهنما مراجعه نماييد.:.:.

محتواي دوره های آموزشی

لينك‌ها
 

V5.4.2.0