چهارشنبه, 25 فروردين 1400
بیمه گذاران خوش حساب

 

جشنواره بيمه‌هاي زندگی " ویژه بیمه گذاران خوش حساب"

زمان برگزاري جشنواره بيمه‌هاي زندگی (ویژه بیمه گذاران خوش حساب)

زمان برگزاری جشنواره اسفند ماه سال 1399 مي‌باشد، كه در پایان جشنواره با انجام قرعه کشی از بیمه گذاران خوش حساب با اهدای جوایز نقدی و غیر نقدی تقدير به عمل خواهد آمد.

شرایط شرکت در جشنواره  بيمه‌هاي  زندگی (ویژه بیمه گذاران خوش حساب)

1. کلیه بیمه گذارانی که در بازه زمانی 1399/01/01 لغایت 1399/12/30 اقدام به پرداخت حق بیمه نموده اند.

2. بیمه گذار در طی مدت طرح فاقد حق بیمه معوق  باشد.

3. به ازای هر  1.000.000 ریال حق بیمه پرداختی در سال 1399 يك امتياز کسب می گردد.

 

هداياي در نظر گرفته شده براي بیمه گذاران خوش حساب جشنواره بيمه‌هاي  زندگی

ردیف

جوايز نقدی و غیرنقدی (ریال)

تعداد برندگان

1

200,000,000

یک نفر

2

100,000,000

سه نفر

3

50,000,000

بیست نفر

4

10,000,000

صد نفر

5

صدور بیمه نامه حوادث انفرادی

هزار نفر

  • جوایز نقدی در نظر گرفته شده به اندوخته بیمه گذاران افزوده خواهد شد.

لینک های پرداخت حق بیمه

 

enlightenedبه منظور پرداخت حق بیمه از مرورگر فایرفاکس (Firefox)  استفاده نمایید.


گروه دورانV6.0.5.0