سه‌شنبه, 28 دی 1400
منو

  بيمه نامه باربري سی ام آر

  بیمه مسئولیت مدنی موسسات حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده(CMR)

  Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road

  CMR سی ام آر چیست؟

  پوشش بیمه مسئولیت مدنی شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده در مقابل صاحبان کالا طبق مقررات کنوانسیون سی ام آر در رابطه با راهنامه های حمل و نقل بین المللی کالا که از طریق جاده باشد.. مبنای این بیمه نامه کنوانسیون حمل و نقل کالا از طریق جاده (CMR ) مصوب 19/05/1956 در ژنو مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و یک ماده و پروتکل اصلاحی آن به تاریخ 05/07/1987 مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده که ناظر بر روابط بین حمل کننده کالاو فرستنده و گیرنده کالا میباشد و همچنین مصوبه الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون در تاریخ 29 تیر 1376 میباشد
   

  تعریف سند حمل (راهنامه ) یا way Bill صادره به موجب CMR :

  راهنامه CMRسندی است که درمسیر حمل با کامیون مورد استفاده قرار می گیرد و مخصوص حمل جاده ای می باشد و دلیل انعقاد قرارداد حمل، پذیرش شرایط قرارداد و رسید دریافت محموله توسط حمل کننده (کریر ) خواهد بود و سند مزبور تحت مقررات کنوانسیون بین المللی حمل ونقل جاده ای کالا یا مقررات بین المللی حمل کالا از طریق جاده صادر می گردد و حدود مسئولیت های متصدیان حمل جاده ای را مشخص می نماید . این سند غیر قابل انتقال بوده و به منزله رسید کالا تلقی می گردد و بایستی مورد تایید سازمان حمل و نقل پایانه های کشورباشد .

   

  تعریف   SDR (Special Drawing Right) حق برداشت مخصوص :

  پوشش بیمه مسئولیت مدنی شرکت های حمل و نقل بین درحقیقت سبدی از چند ارز عمده (دلارآمریکا ، یورو، فرانک سوئیس ، پوند انگلیس ، ین ژاپن ، یوان چین ، کرون سوئد ، کرون نروژ ، درهم امارات) است که وزن هر ارز دراین سبد ، توسط صندوق بین المللی پول تعیین می شودوارزش هر SDR مانند سایر ارزها از بانک مرکزی استعلام می گردد .

   

  تعریف گروپاژ (Groupage):

  پوشش بیمه مسئولیت مدنی شرکت های حمل و نقل بین به معنای گروه گروه می باشد و درCMR ، محمولات حمل شده جهت گروهی از صاحبان کالا تعریف شده است که دریک وسیله نقلیه حمل می شوند ولیکن باراهنامه های صادره مختلف برای هریک از صاحبین کالا که گروپاژ یکی از خدماتی است که از سال های اخیر به وسیله فورواردر انجام می گیرد و با به وجود آمدن کانتینر اهمیت بیشتری پیدا کرده است. فورواردر با جمع آوری کالای خرده بار رسیدی جهت صاحبان کالا صادر نموده و خود به عنوان مالک کل کالا محسوب می گردد و حمل کننده فقط یک بارنامه اصلی برای فورواردر صادر می کند .

   

  تعریف کریر (Carrier) :

  حمل کننده یا متصدی حمل که درقوانین گوناگون کشور از آن نام برده شده است شخصی است حقوقی که حمل و نقل فیزیکی کالا را به عهده می گیرد بعنوان مثال شرکتهای هواپیمایی ، کشتیرانی ، حمل ونقل جاده ای و راه آهن از جمله این دسته موسسات می باشند .

  تعریف فورواردر(Forwarder) :

  فورواردر شخصی است که حمل را طراحی نموده و از طرف خود یا از طرف شخص دیگری به عنوان اصل نه به عنوان نماینده (حمل کننده یا صاحب کالا ) قرارداد حمل را با قبول مسئولیت به انجام می رساند . فورواردربارنامه خودرا صادر نموده و مسئولیت حمل را از مبداء تا مقصد به عهده می گیردو به موجب بارنامه مزبور مسئول است .

  آغاز و پایان تعهد بیمه گردر قرارداد 

  تعهد بیمه گر در مورد هر راهنامه از تاریخ تحویل گرفتن کالا توسط بیمه گذار و یا نماینده وی آغاز می شود وبا تحویل آن به گیرنده کالا یا انبار گمرک مقصد پایان می پذیرد و راهنامه هایی که در طول اعتبار قرار داد صادر شوند ولی تاریخ تحویل کالای موضوع آنها بعد از انقضاء قرارداد باشد نیز تحت پوشش می باشند .

  نحوه محاسبه خسارت در بیمه سی ام آر چگونه است؟

  خسارت وارده به کالای موضوع بیمه بر مبنای ماده 23 کنواسیون CMR  بر اساس ارزش CIF کالا بعلاوه  سود و حقوق گمرکی و یا به ماخذ هر کیلوگرم از وزن ناخالص کالای خسارت دیده معادل حداکثر  8.33 SDR هر کدام که کمتر باشد تعیین میگردد .همچنین در صورتیکه صاحب کالا اقدام به اظهار ارزش کالای موضوع حمل نماید ، ماخذ محاسبه خسارت وارده بر اساس ارزش اظهار شده و یا ارزش (CIF(Cost, Insurance and Freight و سود و حقوق گمرکی هر کدام که کمتر باشد خواهد بود .

  نحوه محاسبه حق بیمه در بیمه سی ام آر چگونه است؟

  مبنای محاسبه حق بیمه در این قرارداد بر مبنای درصدی از کرایه حمل میباشد .

  نکته 1 :در مورد راهنامه های حمل کالا باارزش اظهار شده ، متقاضی می بایست قبل از بارگیری مراتب را به بیمه گر اعلام وحق بیمه متعلقه را پرداخت نماید

  نکته 2 :در مواردی که برای برگشت کانتینر خالی راهنامه صادر گردد تخفیف ویژه ای توسط بیمه گردر نظر گرفته می شود چون کانتینر فاقد کالااست ودر صورت بروز حادثه ، خسارت زیادی به خود کانتینر وارد نمی شود.

  نکته 3 : معمولا برای محمولات مصالح ساختمانی در صورتیکه بصورت فله باشند تخفیف در نظر گرفته می شود

  نکته 4 :هر گاه برای محموله یک وسیله نقلیه چند راهنامه صادر گردد (گروپاژ) حق بیمه برای هر راهنامه محاسبه نمی گردد اگر برای یک مقصد باشد حق بیمه معادل یک کامیون دربست با توجه به حجم کل ناخالص کالا واگر برای مقاصد مختلف باشد بر اساس دورترین مقصد وبا حجم کل کامیون خواهد بود

  نکته 5 :برای محصولاتی که نیاز به دمای خاص داشته باشند اضافه نرخ محاسبه وتعیین می گردد .

  نکته 6 :هزینه نجات وجلوگیری از توسعه خسارت در تعهد بیمه گر می باشد

  استثنائات بیمه سی ام آرچه مواردی است؟

  1. خسارت و هزینه های مربوط به محمولاتی که تحت شمول کنوانسیون سی ام آر و مقاوله نامه مربوط قرار ندارد
  2. خسارت و هزینه های مربوط به مواردی که طبق کنوانسیون سی ام آر بیمه گذار نسبت به آن از مسئولیت مبری است
  3. خسارت ناشی از عمد و سوء نیت بیمه گذار
  4. خسارت ناشی از انرژِی هسته ای و رادیو اکتیو
  5. خسارت ناشی از جنگ ، شورش ،بلوا، اعتصاب ،خرابکاری ، ظبط ویا مصادره کالا
  6. خسارات وارده به فلزات گرانبها،سنگ های قیمتی ،پول و اسکناس ،آثار هنری و تابلوهای نقاشی و مجسمه ها مگر در صورتیکه قبل از حمل موافقت بیمه گر جلب شده باشد
  7. سرقت محموله کامیون با راننده خارجی

   

             شرايط عمومي بيمه نامه باربري
             فرآيند صدور بيمه نامه باربري
               دريافت فرم پيشنهاد بيمه باربري
              جستجوي نمايندگان

   

    ≈ راهنماي دريافت خسارت

  بيمه پارسيان متعهد است در صورت بروز خسارت احتمالي با جبران آن در اسرع وقت آرامش را براي شما به ارمغان آورد...توضيحات بيشتر

  براي دريافت اطلاعات بيشتر فقط كافيست با 8259 -021 مركز ارتباط با مشتريان بيمه پارسيان تماس حاصل فرماييد.


  6.0.8.0
  گروه دورانV6.0.8.0