جمعه, 12 آذر 1400
اطلاعیه مهم

قابل توجه بیمه گذاران محترم بیمه پارسیان

پیرو اطلاعیه های قبلی؛ مجدداً به اطلاع بیمه گذاران محترم بیمه پارسیان می رساند در اجرای فراز پایانی بند 93 قانون بودجه سال 1390 آن دسته از بیمه گذاران محترمی که در سال 1389 دارای بیمه نامه معتبر شخص ثالث از شرکت بیمه پارسیان بوده اند در صورتی که هنوز از مبلغ تخفیف متعلقه خود بابت مازاد دریافتی سال 89 صنعت بیمه اقدامی ننموده اند در صورتیکه مجدداً بیمه نامه ای از پارسیان دریافت نمایند معادل مبلغ مربوطه از حق بیمه پرداختی ایشان کسر خواهد شد.

 


6.0.8.0
گروه دورانV6.0.8.0